Warszawa Gdańsk Bytom
Biuro Karier 3
Strona główna > Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

    Formularz zgłoszeniowy 

 

Spotkanie z doradcą zawodowym to przede wszystkim proces interpersonalny, polegający na towarzyszeniu studentowi w sytuacji podejmowania oraz efektywnego rozwijania kariery zawodowej. Jest to proces wymagający od studenta głębokiej refleksji nad sobą, swoim dotychczasowym, jak również przyszłym życiem. Proces ten pozostaje w ścisłej relacji z integracją innych ról życiowych  młodego człowieka, dlatego też, spotkanie z doradcą odbywa się w atmosferze zaufania i poufności.

Główne cele spotkania z doradcą zawodowym to:
-  pomoc w sformułowaniu słabych i mocnych stron studenta, jako potencjalnego pracownika,
-  pomoc w opracowaniu autoprezentacji, oraz metod utrwalania opracowanych wzorców  
   wypowiedzi i zachowania,
-  pomoc w opracowaniu ścieżki kariery zawodowej,
-  konsultacja dokumentów aplikacyjnych o pracę.

Dzięki spotkaniu z doradcą student:
- zidentyfikuje problemy, nad którymi będzie chciał popracować,
- zyska nowe doświadczenie sposobów rozwiązywania problemów,
- otwarcie przedyskutuje swoje przemyślenia dotyczące przyszłości zawodowej,
- uzyska wgląd w swoje słabe i silne strony, które mogą mieć wpływ na realizacją planów zarówno zawodowych jak i życiowych,
- przećwiczy z doradcą niektóre rzeczy, które student chce się nauczyć.

 

Miejsce spotkania: w każdą środę w godz. 13.00 - 15.00 , budynek A, III piętro antresola, sala A-2, tel. 58-44-536

Spotkania z doradcą zawodowym związane są z Projektem "Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Loga: Kapitał Ludzki, PJWSTK, Europejski Fundusz Społeczny
 
Projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego